Profiteer van subsidie op kunststof kozijnen met isolatieglas

Select Windows Drachten - subsidies

Wie renoveert, doet er goed aan dit traject duurzaam aan te vliegen. Zeker met de huidige energieprijzen, loont het om opgewekte energie niet uit de woning te laten ontsnappen. Een goed geïsoleerde woning is zowel vriendelijk voor uw portemonnee als voor het milieu. Bovendien geeft dit een boost aan uw woongenot.

Gelukkig steekt de overheid een handje toe om iedereen de mogelijkheid te geven om te verduurzamen. Zo zijn er vanuit de overheid investeringssubsidies voor handen en kunt u gebruikmaken van de Energiebespaarlening.

Investeringssubsidie duurzame Energie (ISDE)

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor woningisolatie. Dat kan zijn dak-, vloer-, muur- of gevelisolatie, maar ook isolatieglas valt hieronder. Want ramen zijn per slot van rekening een van de grootste energielekken in de gevel. Lees de voorwaarden goed door en volg het stappenplan om tot een aanvraag te komen.

In 2023 kunt u ook subsidie aanvragen als u één isolatiemaatregel hebt genomen. Deze maatregel moet u wel hebben genomen na 1 april 2022. U krijgt dan ongeveer 15% van de isolatiekosten aan subsidie. Neemt u binnen 24 maanden een 2e (of meer) maatregelen? Dan wordt het subsidiebedrag voor de eerste isolatiemaatregel verdubbeld tot ongeveer 30% van de isolatiekosten. Deze percentages zijn slechts een inschatting.

Vanaf 2023 heeft u als woningeigenaar maar liefst 24 maanden de tijd om uw subsidieaanvraag te doen nadat u de maatregel hebt laten uitvoeren. Dit termijn geldt alleen voor maatregelen die u vanaf 1 januari 2022 hebt genomen. Vanaf 1 januari 2023 geldt voor de berekening van het glasoppervlakte de zogenoemde binnenwerkse maat. Dit betekent dat u van binnenuit de totale oppervlakte van kozijn en glas bij elkaar optelt. Het kozijn telt vanaf 2023 dus mee voor het subsidiebedrag per m2. De wijziging geldt voor glasisolatie met een installatiedatum vanaf 1 januari 2023.

Subsidiebedragen bij vervangen glas

Isolerend glas   Subsidie bedrag per m2 één maatregel Subsidie bedrag per m2 twee maatregelen Minimaal vereiste m2  Maximaal m2 Maximale U-waarde

(W/m2K)

HR++ glas €23,- €53,- 8 45 1,2
Kozijnpanelen €23,- 1,2
Isolerende deuren €53,- 1,5
Triple-glas (incl. isolerend kozijn U, < 1,5) €65,50 €150,- 8 45 0,7
Kozijnpanelen €115,- 0,7
Isolerende deuren €150,- 1,0

Belangrijke kenmerken:

  • Het gaat om het isoleren van de bestaande thermische schil. Het uitbreiden van de thermische schil komt niet in aanmerking voor deze subsidie
  • Bij het toepassen van een energiebesparende maatregel komt u pas in aanmerking voor subsidie als er ten minste nog één maatregel genomen wordt zoals binnen de ISDE omschreven staat. Dit kan dus één van de maatregelen zijn die buiten de isolerende categorie vallen
  • Er dient per maatregel voldaan te worden aan de minimale oppervlakte eis zoals hierboven weergegeven
  • Er dient per maatregel voldaan te worden aan de minimale isolatiegraad zoals hierboven weergegeven

Energie Kozijn

Onze kunststof kozijnen, ramen, deuren en schuifpuien isoleren in combinatie met triple isolatieglas zo goed dat ze vallen onder ‘passieve kozijnen’. U profiteert met dit unieke Energie Kozijn van een U-waarde van maar liefst 0,88 W/m2K. Dat betekent dat er amper warmteverlies optreedt en u de opgestookte warmte dus lekker binnenhoudt. Dat is snel verdiend! Isolerende kozijnen en isolatieglas gaan een mensenleven mee dus uw geïsoleerde woning wordt direct meer waard.

Volle subsidiepot

U hoeft de ISDE-subsidie niet enkel in te zetten voor isolatie. U heeft daarnaast de mogelijkheid om energiekosten te drukken door uw energie duurzaam op te wekken met een zonneboiler of warmtepomp. Ook aansluiting op een warmtenet behoort tot de mogelijkheden. De ISDE-subsidiepot wordt jaarlijks gevuld. Om zo veel mogelijk mensen te motiveren om energie te besparen, is de subsidiepot zeker tot 2030 gevuld. Waar de verenigingen van eigenaars (VvE) voorheen onder de ISDE viel, is er vanaf 2023 een nieuwe regeling. Warmtepompen, zonneboilers en warmtenetten gaan over naar de Subsidieregeling Verduurzaming voor Verenigingen van Eigenaars (SVVE).

Toegankelijker voor monumenten

De ISDE subsidieregeling is per 2024 toegankelijker geworden voor monumenten. Vanwege de monumentale waarde kunnen veel eigenaren van monumenten geen HR++ glas of gevelisolatie toepassen. Voor deze groep worden de minimale isolatiewaarden versoepeld en de subsidiebedragen aangepast. Ook hoeven monumenteigenaren niet minimaal 8 m2, maar 3 m2 glasisolatie aan te brengen, om in aanmerking te komen voor subsidie. Het glas mag daarbij ook als voor- of achterzetbeglazing worden geplaatst, bijvoorbeeld bij een glas-in-loodraam.

Energiebespaarlening

Om te investeren moet u het bedrag eerst zelf voorschieten. Niet iedereen kan dat. Mocht u niet over (genoeg) eigen financiële middelen beschikken, dan informeren we u graag over de Energiebespaarlening. Hiermee leent u geld onder gunstige omstandigheden. Het geld dat u bespaart op uw energiekosten, is in sommige gevallen toereikend om de Energielening af te lossen. U kunt de Energiebespaarlening eventueel in combinatie met de energiesubsidie gebruiken.

Meer weten over subsidie op kunststof kozijnen of leningen?

Bent u benieuwd welke subsidie of lening voor u toegankelijk is? Check dan de Energiesubsidiewijzer of bezoek onze showroom aan de Bolder 52 in Drachten voor meer informatie en inspiratie.

U bent van harte welkom in onze showroom!

Onze showroom is open van dinsdag t/m zaterdag. U bent van harte welkom om onze showroom te bekijken; zelf of samen met onze adviseur. U kunt ons ook bellen of mailen voor een advies op maat of maak gebruik van ons contactformulier.